Wintel Electronics

Reklamacje

Home  >>  Reklamacje

Reklamacje przesyłek podczas odbioru:

Gdy przesyłka została dostarczona uszkodzona:
paczkę należy dokładnie sprawdzić podczas doręczenia w obecności kuriera.

W przypadku zauważenia uszkodzenia (zgniecenie, złamanie, rozbicie etc.) opakowania zewnętrznego lub zawartości paczki dostarczonej przez kuriera, prosimy spisać protokół szkody w momencie odbioru, co pozwoli na wiarygodne sporządzenie dokumentu.

W szczególnych sytuacjach protokół można sporządzić do 7dni od doręczenia, z zaznaczeniem, iż wnosi się zastrzeżenia do stanu otrzymanej przesyłki.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w godzinach naszej pracy na jeden z numerów telefonu:

tel. komórkowy: 502 520 858

tel. stacjonarny: 33 851 22 95

Reklamacje zakupionych towarów:

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem :

reklamacje@wintel.pl

w formie pisemnej na adres Sprzedawcy , wypełniając i dołączając do reklamowanego produktu poniższy formularz:

POBIERZ FORMULASZ ZGŁOSZENIA

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nick z Allegro

– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, datę zakupu na portalu aukcyjnym

– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

– skan dowodu zakupu

– w niektórych przypadkach dokumentację fotograficzną reklamowanego produktu

W momencie przesłania zgłoszenia reklamacyjnego, należy oczekiwać odpowiedzi z nadanym numerem RMA.

Numer RMA należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki, a do przesyłki należy dołączyć wypełniony FORMULARZ REKLAMACYJNY

Ważna informacja:

W przypadku dostarczenia reklamowanego produktu bez nadanego numeru RMA termin zakończenia reklamacji może się znacznie wydłużyć.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane na stronie zawierającej towar będący przedmiotem transakcji oraz przy towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania usług należy przesłać na adres:

Wintel s.c.

ul. Mennicza 42

43-400 Cieszyn,

a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

Lista serwisów gwarancyjnych dla danego produktu zamieszczona jest w poniższym odnośniku.

LISTA SERWISÓW GWARANCYJNYCH

Informujemy, iż bezpośrednie zgłoszenie reklamacji do serwisów producenta znacznie przyśpiesza obsługę reklamacji oraz w większości zapewnia bezpłatny transport od i do zgłaszającego.

6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1kc. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.